سلام پاییز...

خدایا اخه مارو چه به هوا پاییزی... لعنتی هوا...رنگ و بوی جدی پاییزی گرفته نمیشه از حس و حالای خاصش گریزی پیدا کرد... همیشه مدعی بودم مارو چه به پاییز ... سلام پاییز...پاییز برگ ریز... پ.ن . هر ی وقتی احساساتش قلیان میکنه یا با دیگران حرف میزنه و اشک میریزه و اروم میشه یام اگه آدم توداری باشه و کمی م غرور و مخفی کاری تو بروز احساساتش داشته باشه و از صداشم راضی باشه ، بلند میزنه زیر اواز... شنونده های عاقلم اگه تو خونه باشن که وا مصیبتا دست ادم رو میشه... همیشه صدا شکیلا نشسته به جونم .... این روزها ترانه شهزاده رویارو باهم چه چه میزنیم من و بانو شکیلا جان

اطلاعات

  • مطالب مشابه سلام پاییز...
  • کلمات کلیدی پاییز ,باشه ,سلام پاییز

آخرین جستجو ها