سلام به کوچولوی خودم

به نام خدای خوب... الان درست ۵ هفته تمامو تو دلم زندگی کردی و داری رشد میکنی منم خوشحال از اینکه یکی از فرشته های خدا مهمونه خونه دلم شده . خلاصه عزیز مامان تو شدی همه وجودم و من با اینکه خیلی کوچولویی عاشقت شدم ...حتی یه لحظه از فکرت غافل نیستم و لحظه های به آغوش کشیدنت و تصور میکنم و غرق شادی میشم خلاصه بهار زندگیم از وقتی قدم های کوچولوت و گذاشتی تو زندگیمون هوای هر روز و شبمون بهاری شده ...حاظر نیستم این حس قشنگ باهم بودنمون و با هیچ چیز تو دنیا عوض کنم . دلبرکم .! کوچولوی دوست داشتینی من ! همیشه و هر لحظه قدرت و میدونم و وجودت گرمی بخشه زندگیمونه عاشقتم بهارم!

اطلاعات

آخرین جستجو ها