خاطرات گذشته

بعد از چندین سال اومدم اینجا و دارم باز مینویسم ؟ هفت سال؟ نه سال ؟ سال هایی که توی اون دیگه دختر جوانی نیستم و حالا زنی سی و پنج ساله ام و مادر یک فرزند و فرزند دیگه ای هم تو راه دارم. اما از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون ,هنوز هم همونم که بودم سالگرد ازدواجمه . چه تقارن شومی

اطلاعات

آخرین جستجو ها