مسئولیت پذیر باشیم

خوب نبودیم,معلوم نبود چی جوری می خوایم حمله کنیم,دیگه که اعتراض به داور و عصبانی شدن نداره,باختید فدا سرتون. من که بازی بعدی رو نمی بینم ولی ایشالله ببریم و قهرمان بشیم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها