افکار عمومی در عصر مجازی

از موضوعات مهمی که یورگن هابرماس به آن می­ پردازد، عرصه عمومی است. در قرن هجدهم مصاحبت ­ها و ه نی ­هایی در کافه ­ها، انجمن ­ها، سالن ­ها و ... شکل می ­گیرد که منجر به بحث و گفتگو و مواجهه­ نظرات مختلف با یکدیگر می­ شود و در واقع ارتباطی سازنده و منتقدانه و چالش­ برانگیز شکل می ­گیرد. این شکل ­گیری متأثر از گسترش وسایل ارتباط جمعی نیز بود و به این طریق افکار عمومی جدیدی به منصه ظهور رسید. به نظر هابرماس افکار عمومی جدید حاصل تأمل، بحث و نقد و در نهایت توافق فعالانه هستند. از طرف دیگر این افکار منتج شده از تأمل و بحث و نقد از راه­ های متفاوت بر حکومت می ­تواند اثرگذار باشد و خواستی عمومی را به حکومت تحمیل کند. جهان کنونی به طور همه جانبه ­ای به شبکه ­های اطلاعات و ارتباطات پیوند خورده است. این اینهمانی با زندگی روزمره و ورودش به آن، تا حدی است که واژه­ هایی نو مانند ت الکترونیک و ... به کارگرفته می ­شود که با این پدیده مرتبط هستند. افکار عمومی نیز مجزا از دیگر عواملی نیست که توسط شبکه ­های اطلاعاتی و ارتباطاتی احاطه شده است؛ احاطه ­ای که از بسیاری جهات مزیت محسوب می ­شود. در دوران کنونی افکار عمومی متأثر از رسانه ­ها و وسایل ارتباط جمعی است و به بیانی دیگر رسانه­ ها و وسایل ارتباط جمعی نقشی بسیارمهم و قابل توجه در شکل ­دهی به افکار عمومی دارند. رسانه ­های نوین و وسایل ارتباطی جدید نوع رابطه ­ای که میان افراد جامعه و هیئت حاکمه بوده است را تغییر داده ­اند و آن را از رابطه ­ای یک­طرفه و یک­سویه به رابطه ­ای دوطرفه و دوسویه تبدیل کرده ­اند و به این طریق این امر، افکار عمومی را به نیروی ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه افکار عمومی در عصر مجازی
  • کلمات کلیدی عمومی ,افکار ,فضای ,وسایل ,مجازی ,افراد ,افکار عمومی ,فضای مجازی ,هیئت حاکمه ,شبکه ­های ,فضای فیزیکی

آخرین جستجو ها