اولین دلنوشته من

بغضی که اشک نشه میشه شبی که صبح نمیشه:(

اطلاعات

آخرین جستجو ها