خودروهای مشهور سران کشورهای جهان

خودرو،فنی/ مقامات عالی رتبه ی کشورهای مختلف از خودروهای مخصوص و سفارشی استفاده می کنند؛ در این مقاله با خودروهای ویژه و تشریفاتی سران کشورهای جهان، آشنا خواهید شد.در کشورهای مختلف باتوجه به نوع اداره ی حکومت، ن و مردان به عنوان بالاترین مقام ، از خودروهای ویژه، متفاوت و گاهی زرهی استفاده می کنند. خودروی رئیس جمهور، ، نخست ،صدر اعظم یا هر عنوان دیگر، نشان گر شخصیت مهم ترین فرد تصمیم گیرنده ی یک کشور است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

آخرین جستجو ها