کارکردهای مغزی کودک و تقویت آنها

در کتاب حرکات هوشمندانه، هانافورد بیان می کند که بدن ما بخش عظیمی از یادگیری ما را تحت تاثیر قرار می دهد، و یادگیری چیزی جدا از کارکرد مغز نیست. هر عصب و سلول یک شبکه است که با هوش و توان یادگیری ما در ارتباط است. بسیاری از مربیان می دانند که این فعالیت باعث تقویت تمرکز کلی سر کلاس می شود. کارکرد شناختی در ک ن چیست؟ یک راه خوب برای توصیف عملکرد شناختی ک ن (همچنین رشد مغزی اوایل کودکی، یا رشد شناختی ک ن نامیده میشود) توانایی کودک شما برای یادگیری مهارت ها و مفاهیم جدید است. رشد شناختی کودک به معنی توانایی کودک برای درک اتفاقاتی است که در اطراف او رخ می دهند، توانایی او برای استفاده درست از حافظه ی بلند مدت و توانایی حل مشکلات است. انجام تمرینات ورزشی مغز با ک ن به آنها کمک می کند تا به راحتی قسمت های مختلف مغزشان را رشد دهند. رشد مغز کودک در اوایل کودکی هر روز شما شاهد مثال هایی از رشد شناختی و درک کودک از مفاهیم جدید و مهارت های حل مشکلات خواهید بود که در طول دو تا سه سالگی کودک رخ می دهند. در این سن ک ن در مرحله ی تخیل هستند. آنها در مجموع هم در تفکر و هم یادگیری بهتر عمل می کنند با انجام تمرینات ورزشی و یادگیری بازی ها و یادگیری انجام فعالیت ها در مهدکودک. تمرینات ورزشی مغز همچنین باعث رشد قدرت تخیل کودک نیز می شود. تمرینات ورزشی مغز و رشد شناختی در اوایل کودکی تفکر نمادین تا پیش از 18 ماهگی کودک قادر به استفاده از نمادها نمی باشد، به عبارتی دیگر او قادر است تنها در مورد اینجا و اکنون فکر کند. اگر چیزی به صورت فیزیکی در جلوی او نباشد، او به سختی می تواند در مورد آن فکر کند. ولی این ح د ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه کارکردهای مغزی کودک و تقویت آنها
  • کلمات کلیدی کودک ,یادگیری ,بازی ,کودکان ,شناختی ,زمانی ,اوایل کودکی ,تمرینات ورزشی ,شناختی کودکان ,اسباب بازی ,برای مثال، ,برای مثال، زمانی ,انجام تمرینات و

آخرین جستجو ها