مع

مع میخواستم بدانم اگر موقع ایجاد گردد ولی به جای منی ادرار خارج گردد احتمال ترکیب اسپرم با تخمک برای باروری وجود دارد-اگر قبل از ایجاد گردد و بعد عمل انجام شود آیا اشکالی دارد-اگر بدون انجام گردد اشکالی دارد- مشاور آزمایشگاه میگفت مواقعی وجود دارد که منی ایجاد میشود ولی بازگشت خورده و همراه ادرار خارج میگردد آیا در اینصورت برای ترکیب اسبرم با تخمک کفایت میکند یا حتما باید منی خارج گرددبرگشت منی در این ح مایع منی به جای وج از به داخل مثانه می‏ریزد. در نتیجه در زمان رسیدن به اوج لذت مقدار خیلی کمی از مایع منی خارج خواهد شد (و یا حتی هیچ مایعی خارج نخواهد شد). در این ح رنگ ادرار پس از ، کدر خواهد بود. علت مع ، عدم انقباض مناسب عضله دریچه مثانه به پیشابراه در زمان اوج لذت و در نتیجه، حرکت به عقب مایع منی (به داخل مثانه) است. این مشکلات ممکن است ناشی از عمل جراحی پروستات، مولتیپل اسکلروز (ms)، آسیب نخاعی، دیابت، درمان دارویی فشارخون و یا اختلالات مادرزادی باشد. راه سادة تشخیص مع ، بررسی ادرار از جهت وجود اسپرم پس از عمل است. که اگر در داخل ادرار، اسپرم یافت شود، تشخیص تأیید می‏گردد. انجام مقاربت با مثانة پر و در ح ایستاده و همچنین مصرف برخی از داروها به بسته ماندن دریچة عضلانی مثانه به پیشابراه کمک می‏کنند. انجام عمل جراحی نیز امکان پذیر است، اما چندان موفقیت‎آمیز نیست. درمان مؤثر، جمع ‏آوری اسپرم‎ها (از ادرار) و استفاده از آنها برای تلقیح است. برای این کار، فرد ابتدا ادرار کرده، سپس برای قلیایی شدن ادرار، سدیم بی‏کربنات خورده و بلافاصله پس از ، ادرار می‏کند. مراحل آماده‏ساز ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مع
  • کلمات کلیدی ادرار ,انجام ,انزال ,مثانه ,گردد ,داخل ,اشکالی دارد ,داخل مثانه ,انزال معکوس، ,دخول انجام ,وجود دارد

آخرین جستجو ها