کنفرانس درک رمز و راز آگاهی انسان

ان جهان در علم ذهن اخیرا در ادینبورگ برای یک کنفرانس پیشگام درک درک رمز و راز آگاهی انسان جمع شده بودند. این کنفرانس به عنوان بخشی از برنامه eurocores بنیاد علوم اروپا سازماندهی شد. این برنامه از یک پروژه چند میلیون یورو برای کشف آگاهی در یک زمینه طبیعی و فرهنگی (cncc) پشتیبانی می کند. محققان پیشرو در شهر با امید به به اشتراک گذاشتن دانش و کشیدن یک منطقه جدید مشترک برای برخورد با یکی از رمز و راز مداوم ترین علم مدرن همگرا بودند. این رویداد به متخصصان علوم اعصاب، روانشناسی و فلسفه ذهن اجازه می دهد تا مشکلات قدیمی مانند اراده آزاد، مشکل ذهنی بدن و نحوه درک علمی جهان را برای سازمان های انسانی مورد توجه قرار دهد. برگزارکنندگان کنفرانس در تلاش برای ایجاد فرهنگ در حال رشد از اشتراک دانش بودند، به عنوان جامعه پژوهشی بین المللی همچنان به ش ته شدن موانع علمی در مطالعه شناخت انسان ادامه می دهد. طیف متنوعی از سخنرانان در برنامه، از دانشمندان شناختی تجربی به ان جهان در تئوری آژانس ذهنی، گنجانده شدند. مشاوره آنلاین خانواده مدرسه فلسفه، روانشناسی و علوم زبانی ادینبورگ مرکز اصلی برای رویکردهای بین رشته ای برای فهم ذهن است.  کلارک، ادینبورگ گفت: "من فکر می کنم که این نوع بحث ها، که فیلسوفان، دانشمندان علوم اعصاب، زیست شناسان و اکولوژیست ها را در بر می گیرند، سعی دارند با استفاده از ابزارهای فلسفی، مسائل اساسی در این زمینه را تجزیه و تحلیل کنند، اگر ما درک کنیم علم به ما می گوید. " در میان پازل های مرکزی که در سراسر کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت، اهمیت آگاهی در سازمان انسانی مورد توجه قرار ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها