هفته نوزدهم بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟وزن جنین در هفته نوزدهم بارداری حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتیمتر است. ع جنین در نوزده هفتگی او را به اندازه یک کدوسبز کوچک نشان می دهد.دست ها و پاهای جنین19هفته در موقعیت صحیح نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به کل بدن او قرار دارند. کلیه های او به تولید ادرار ادامه می دهند و موهای او در حال جوانه زدن است.این دوره برای رشد اندام های حسی او بسیار حساس است؛ مغز او قسمت های ویژه ای برای بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه ایجاد می کند. همچنین حرکت جنین در هفته 19 بارداری بیشتر محسوس است.تعیین ت جنین در هفته 19 بارداری قطعی است. اگر ت دختر باشد، در هفته نوزدهم جنین حدود 6 میلیون تخمک در تخمدان های او موجود است. تعداد تخمک ها به تدریج کم می شود تا اینکه در زمان تولد به کمتر از 2 میلیون می رسد. شما چگونه تغییر می کنید؟هفته 19 بارداری این مژده را با خود دارد که تنها یک هفته دیگر به رسیدن به نیمه دوران حاملگی باقی مانده است.شما ممکن است در ناحیه پایین شکم خود احساس درد داشته باشید که این درد ممکن است تا کشاله ران نیز امتداد یابد. یا ممکن است یک درد ناگهانی و شدید (مثل تیر کشیدن) خصوصا در پایان یک روز کاری یا هنگامی که تغییر وضعیت می دهید، در یک یا دو طرف شکم احساس کنید.این درد به درد لیگامان گرد موسوم است و از مهم ترن دردهای دوران بارداری محسوب می شود. این درد به خاطر کشیده شدن ماهیچه ها و رباط هایی که از رحم در حال رشد شما حمایت می کنند، ایجاد می شود. درد لیگمان گرد خطرناک نیست اما اگر در ح استراحت هم ادامه پیدا کند یا شدید و پایدار شود، بهتر است با پزشک خود ت ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه هفته نوزدهم بارداری
  • کلمات کلیدی بارداری ,دوران ,هفته ,ممکن ,پوست ,نوزدهم ,دوران بارداری ,هفته نوزدهم ,داشته باشید ,استفاده کنید ,برای نگهداری ,فرآورده های حیوانی استفاده ,تغیی?

آخرین جستجو ها