ع و متن اربعین

متن و اس ام اس تسلیت اربعین حسینیع نوشته تسلیت اربعین حسینیعالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین****    ----------    ****    ----------   ****اس ام اس تسلیت اربعین حسینیبه یاد کربلا دل ها غمگین استدلا خون گریه کن چون اربعین استاربعین حسینی برشما تسلیت باد****    ----------    ****    ----------   ****پیامک تسلیت اربعین حسینیسفر به دنبال سر توسپر بودم برای دختر توچهل منزل کتک خوردم برادربه جرم این که بودم خواهر تو****    ----------    ****    ----------   ****متن تسلیت اربعین حسینیاربعین یعنی چهل منزل عزااربعین یعنی شبی بی انتهااربعین یعنی غریبی ، بی یاربعین یعنی همه دلواپسیاربعین یعنی چهل منزل سفراربعین یعنی همه خوف و خطر****    ----------    ****    ----------   ****پیامک تسلیت اربعین حسینیاربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاستگویی از آن خیمه های نیم سوز / خود صدای العطش آید هنوزفرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد****    ----------    ****    ----------   ****متن مخصوص اربعینبسوز ای دل که امروز اربعین استعزای پور ختم المرسلین استقیام کربلایش تا قیامتسراسر درس، بهر مسلمین استاربعین حسینی تسلیت باد****    ----------    ****    ----------   ****متن اربعین حسینیالسلام ای وادی کربلاالسلام ای سرزمین پر بلاالسلام ای جلوه گاه ذوالمننالسلام ای کشته های بی کفناربعین حسینی برشما تسلیت باد****    ----------    ****    ----------   ****متن تسلیت درباره اربعینکربلا م کبراست بیا تا برویمتا ببینیم چه غوغاست بیا تا برویمدیده ی سیر و سلوک از همه آفاق بگیرکربلا منتظر ماست بیا تا برویم* ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه ع و متن اربعین
  • کلمات کلیدی تسلیت ,اربعین , **** ,حسینی ,باد**** ,****متن ,تسلیت اربعین ,تسلیت باد**** ,حسینی تسلیت ,****متن تسلیت ,****پیامک تسلیت ,حسینی تسلیت باد**** ,****متن تسلیت اربع?

آخرین جستجو ها