عوارص و خطرات مصرف قرص سیلدنافیل

قرص سیلدنافیل چیست؟سیلدنافیل با نام تجاری ویاگرا ( sildenafil ,viagra, revatio)  یک مهار کننده خوراکی است که جهت درمان اختلال در و افزایش فشار خون شریانی ریوی مورد استفاده قرار می گیرد. این قرص اثر شل کنندگی عضلات کو وس کارورنوسوس و خون در سینوزوئیدها و در نهایت erection را در پی دارد.erection یا  در این افراد فقط در ح ی ایجاد می شود که تحریک وجود داشته باشد و نتیجه آن هم در 63 درصد از افرادی که با دوز 25 میلی گرم خوراکی نیم ساعت قبل از مصرف می نمایند، دیده می شود.این دارو نخستین بار توسط شرکت داروسازی فایزر و در سال 1988 به بازار عرضه شد و از همان زمان به عنوان یکی از مهم ترین داروها برای درمان اختلال مورد استفاده قرار دارد.مکانیسم اثر:قرص سیلدنافیل اثر ریل یسن مستقیم روی کو وس کاورنوزوم ندارد اما از طریق مهار فسفری استراز 5، سبب افزایش اثرات نیتریک ا اید می شود. نیتریک ا اید سطوح cgmp را افزایش داه، عضلات صاف و منبسط شده و میزان خون ورودی به کو وس کاورنوزوم افزایش می یابد.تحریک موجب آزادسازی موضعی نیتریک ا اید می شود و مهار فسفودی استراز 5 توسط سیلدنافیل سبب افزایش سطوح cgmp در کو وس کاورنوزوم می شود.  موارد منع مصرف قرص سیلدنافیل:افرادی که از نیتروگلیسیرین یا داروهای حاوی نیترات مانندایزوسورباید مونونیتراتایزوسورباید دی نیتراتقرصها یا اسبری زیر زبانی نیتروگلیسیریننوارها و برچسبهای ترابوستی نیتروگلیسیرین استفاده می کنند نباید از قرص ویاگرا یا سیلدنافیل استفاده کنند.در صورتی که پس از مصرف این قرص دچار درد در قفسه شدید باید حتما و فورا به پزشک مراجعه کنید.افرادی که دچار اختلالات کبدی می باشند ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه عوارص و خطرات مصرف قرص سیلدنافیل
  • کلمات کلیدی مصرف ,سیلدنافیل ,نعوظ ,افزایش ,پزشک ,قلبی ,کورپوس کاورنوزوم ,نیتریک اکساید ,قفسه سینه ,پزشک مراجعه ,عوارض جانبی ,نیتریک اکساید می شود

آخرین جستجو ها