عصر غیبت و امتحان های گوناگون

عصر غیبت و امتحان های گوناگون آیه ۱۵۵ سوره مبارکه بقره "وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ" ترجمه آیه و قطعاً شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، زیان مالى و جانى و کمبود محصولات، آزمایش مى کنیم و صابران (در این حوادث و بلاها را) بشارت بده. تفسیر مهم آیه صادق (ع) فرموده است: «پیش از ظهور قائم نشانه هایی از جانب خدای تعالی برای مومنان خواهد بود.» راوی گوید: عرض : فدای شما شوم، آن ها کدام است؟ فرمودند: «این قول خدای تعالی که (وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ) ؛ یعنی شما مومنان را پیش از وج قائم (عج) می آزماییم به خوف از پادشاهان بنی فلان در آ سلطنت آن ها و گرسنگی به واسطه گرانی قیمت ها و کاستی در اموال به واسطه ادی داد و ستد و کمی سود و کاستی نفوس به واسطه مرگ و میر فراوان و کاستی در ثمرات به واسطه کمی برداشت محصولات زراعتی و در آن هنگام صابران را به تعجیل وج قائم مژده بده. کمال الدین و تمام الن ، ج 2 ، ص 649

اطلاعات

  • مطالب مشابه عصر غیبت و امتحان های گوناگون
  • کلمات کلیدی واسطه ,مِنَ ,کاستی ,قائم ,بَشِّرِ الصَّابِرِینَ ,خدای تعالی ,خروج قائم ,مِنَ الْأَمْوالِ ,نَقْصٍ مِنَ

آخرین جستجو ها