سلام زمانم

سلام زمانم ای کاش همیشه یاورت باشم من در وقت ظهور، محضرت باشم من ھر چند که نامه ام سیاہ است ولی بگذار سیاہ لشکرت باشم من تعجیل درفرج پنج صلوات

اطلاعات

  • مطالب مشابه سلام زمانم
  • کلمات کلیدی امام زمانم ,سلام امام