صحبتی شدکه خدابانجاتی بفرست

صحبتی شدکه خدایانجاتی بفرست تلخی ذائقه راشاخه نباتی بفرست میرسدباعلم سبز ت بر دوش ازچه خاموش نشستی صلواتی بفرست اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

اطلاعات

آخرین جستجو ها