تحقیق و توسعه آموزش در بیوفوتونیک

 تحقیق و توسعه آموزش در بیوفوتونیک :بیوفوتونیک در هسته های سهام قابل توجهی قرار دارد، آنها اجتماعی، اقتصادی و یا فن آوری هستند. این مربوط به علوم زیستی و پزشکی است: کاربرد های درمانی لیزر و فیبر نوری در هر سال افزایش می یابد؛ تکنیک های تصویربرداری جدید بدن انسان را شفاف و راه را برای کشف بی نهایت کوچک باز می کند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها