مقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست؟

مقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست؟ یک سلام اول نجف،حرکت، پیاده_کربلا_ست! ازستون یک شودطی بااجازه ازعلی تا ستون آ مقصد،که روضه قتلگاست صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله

اطلاعات