روز اول ماه صفر، ورود اهل بیت حضرت سیدال (ع) به شهر شام

روز اول ماه صفر، ورود اهل بیت حضرت سیدال (ع) به شهر شام از سجاد(ع) سؤال د؛ در این سفر به شما کجا از همه سخت تر گذشت؟ فرمودند: الشام الشام الشام https://article.tebyan.net/149504

اطلاعات

آخرین جستجو ها