سلام مدرسه:)

امروز هارا می دیدم کوله انداخته بودند و دیلیک دیلیک روانه مدرسه میشدند بطوری که کیف هم قد خودشان بود خیلی خوب بود :)

اطلاعات

آخرین جستجو ها