جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

لینک (پیوند):http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40678.لینک (پیوند) جایگزین:http://bit.ly/2ittvku

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها