یا رفیق من لا رفیق له

یا عدتی عند شدتی، یا رجائی عند مصیبتی، یا مونسی عند وحشتی ...یا رفیق من لا رفیق له ...یا من هو بمن رجاه کریم، یا من هو بمن عصاه حلیم...وقتی میگم الغوث الغوث خلصنا من النار ... برای من بیشتر از آتش دوزخ، امان خواستن از آتش نفس هست. آتش حرص و طمع و آز، کینه و بخل و حسد، دروغ و تهمت و افترا، تضییع حقوق دیگری و پایمال حق الناس، کبر و غرور و خودپسندی، دل ش تن ... من آمده ام ای خدا ... درد خود دوا کنمرخصت بده در زنم ... هی خدا خدا کنمماه من شاه منمهربان اله منجان مولا علی بگذر از گناه منشرمنده ی رحمت و نعمت الهی امعصیان شده موجب آه و روسیاهی امگشته اشکم روان بر رخ سیاه منجان مولا علی بگذر از گناه منگرچه از این بنده ات جز خطا ندیده ایروی گناهان من ها کشیده ایآبرویم نبر چون تویی پناه منجان مولا علی بگذر از گناه منذکر زبانم بود یا علی و یا عظیمبنما هدایت مرا بر صراط مستقیمعاصی ام نادمم اشک من گواه منجان مولا علی بگذر از گناه مندرگاهوا گل میشم ای خدای بی نیازگوما گاپینان منی وار اورک ده سوز و سازمفلسم بی م باخ بو اشک و آه منجان مولا علی چک قلم گناه مناز بس گناه اتمیشم یاشیم دونیب سیلهرحمت یولون باقلاما آبرومی حفظ الهپی آپاردیم اوزیم چوخلی ایشتیباه منجان مولا علی چک قلم گناه منامر اله سن یان منه اوتدا مسکن الرماما اوزونن اوزاخ سالسون اوندا نیلرم***نسئلک و ندعوک .. بسمک عظیم الاعظم ... الاعز الاجل الاکرم ...الهی به حق محمد و علی و فاطمه ... والحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریة الحسین ... و بدماء ئنا و به زماننا ... یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله .... ماس دعا

اطلاعات

آخرین جستجو ها