سیلی بعدی ملت ایران به چه خواهد بود؟ +

 حضرت آیت الله در رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج یان محمد رسول الله (ص) که در ورزشگاه برگزار شد، سخنرانی د.  انقلاب درباره تاثیر تحریم های اقتصادی و سیلی خوردن از ملت ایران فرمودند: به حول و قوه الهی تحریم را ش ت می دهیم و با ش ت تحریم از ملت ایران یک سیلی دیگر باید بخورد.سیلی بعدی ملت ایران به چه خواهد بود؟ +

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها