شعر کوتاه طنز

کتاب و کتاب خوانی در کشور ما همیشه بی رونق بوده است و متاسفانه سرانه مطالعه در جایگاه خوبی قرار ندارد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما سی قفسه کتاب داریم یک مشت کتاب ناب داریم در مورد اکثر مسائل در این قفسه جواب داریم در حوزه مبحث ما ریشه انقلاب داریم یک چند کتاب زیرمیزی در منقبت داریم در بخش امور ماورائی تعبیرنگار خواب داریم یا اینکه برای خواب راحت طراحی رخت خواب داریم یک دفتر شعر طنز جالب از شخص”ابو اب” داریم در علم ی رساله از خالق فاضلاب داریم صد جلد کتاب با مسمی در پختن این کباب داریم یک جلد کتاب زیر خاکی با برگه ضد آب داریم از کل کتابهای “صادق” ما “وق وق بی صاحاب” داریم! در حیطه جانور شناسی آناتومی عقاب داریم هر چند که مطلقاِ نخوانیم در بحث کتاب هم ندانیم با این همه این کتابخانه حالا شده چلچراغ خانه پیش فک و فامیل و رفیقان یا پیش تمامی رقیبان سرمایه با کلاسی ماست با آن پُز ما همیشه غوغاست دیزاین درون خانه زیباست یک جور نماد سطح بالاست از برکت این کتابخانه لفاظی بی حساب داریم هر جا سخن از کتاب باشد حرف و سخن و خطاب داریم در خواندن و فهماشان اگر کُند در ف به آن شتاب داریم مجید مرسلی

اطلاعات

  • مطالب مشابه شعر کوتاه طنز
  • کلمات کلیدی داریم ,کتاب ,خواب ,خواب داریم

آخرین جستجو ها