شرط نوشتن آرزوها

همه آرزوها رو باید مکتوب کرد حتی اوناییکه بعید به نظر میرسن اما پول هدف نیست و زمان نباید براشون تعیین کرد

اطلاعات

آخرین جستجو ها