همای افسانه ها

هما_ میس واو در افسانه ها آورده اند که هما پرنده ی سعادت است، روی شانه ی هر آن که نشیند، او را پادشاه اقلیم خود می کند. . من اما عاشق مرز رویا و واقعیتم! آنجا که حقیقت افسانه ها را در آغوش می کشد و هر آنچه زیباست را کالبد واقعیت می بخشد. همای افسانه ها، تو می شوی و پادشاه اقلیم دوستیمان، من! . دختر پاییز، قشنگ ترین آرزوها برای تو که مهر، با تجلی حضورت آمیخته است و قلبت با مهر... زادروزت خجسته... + به مناسبت تولدت هما، یه سو رایز هماهنگ شده(:

اطلاعات

  • مطالب مشابه همای افسانه ها
  • کلمات کلیدی افسانه ,همای افسانه ,پادشاه اقلیم

آخرین جستجو ها