اگه من ببازم، تو برنده نمیشی..

یک. گفتم چرا دوست داری اذیتم کنی!؟ گفت تو باید تقاص پس بدی! چشمام گرم شد و اشکام جاری.. با خودم گفتم چرا دوستم نداره. مگه من چیکار !؟ با گریه گفتم تقاص چی!؟ بی تفاوت گفت تقاص همه ی این سالها و آدمایی که اومدن و بهونه آوردی.. خیلی بی انصافی بود. منظورش تقاص برای چیزایی بود که گذشته بود، نشده بود یا اصن از اول قرار نبود بشه.. حالا داشت برای اونا مجازاتم می کرد.. دو. دوستش ندارم. شاید درست تر این باشه که بگم احساس خاصی بهش ندارم. اونم همینطور. انگار از دو تا دنیای متفاوتیم. خدایا قرارمون این نبود.. سه. مقصر منم که تو تصمیم گیری هام تا این اندازه مرددم. مقصر منم که وقتی می خوام تصمیم مهمی بگیرم دست و دلم می لرزه که خانوادم چی فکر می کنن!؟ نظرشون چیه!؟ و همیشه سهم پررنگی از ذهنمو نظر اونا و رضایتشون پر می کنه حتی اگه در عمل خودم تجربه کنم و بیشتر با نظر خودم پیش برم. بار روانی ای که سایه رضایتشون رو ذهنم داره باعث شده خیلی وقتا فرصت های زیادی رو از دست بدم. چهار. از بلاتکلیفی وحشت داشتم و حالا بلاتکلیف ترینم..

اطلاعات

آخرین جستجو ها