کنکور عالی بود

کنکور واقعا خوب بود.خوشحالم،گرچه هفته آ اصلا نخوندم اما خدا با همه قدرتش کمکم کرد

اطلاعات

آخرین جستجو ها