درد دل شبانه برای خدا، کنار دریا

میدونم شاهدی که چقدر دلم میخواد تنها برگردم و با تمام قلبم اطمینان دارم فقط خودت میتونی این مشکل رو حل کنی،واگذار میکنم به خودت +من منتظر معجزه ت هستم

اطلاعات

آخرین جستجو ها