خواب

خواب حلوا دیدم.خیلی خوشمزه بود.یه دختر کوچیک پخش میکرد.خونه مجردی داشتم. تعبیر حلوا :سخن دلپذیر،مال،مراد و حاجت خدایا تنها درخواست این روزهام،جور شدن کارمه

اطلاعات

  • مطالب مشابه خواب
  • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها