درد و دل شبانه با خدا

خدایا: جز تو کی میتونه کار منو جور کنه؟ جز تو کی میتونه منو توی شریعتی تهران قبول کنه؟ جز تو کی میتونه منو توی بورس موفق کنه؟ جز تو کی میتونه به من شهامت مهاجرت بده؟ جز تو کی میتونه به من همت درس خوندن بده؟ جز تو کی میتونه سلامتی و باشگاه و پیاده روی بده؟ جز تو کی میتونه امید ادامه دادن برای رسیدن به آرزوها رو بده؟

اطلاعات

آخرین جستجو ها