درددل شبانه برای خدا

باید برگردم تهران.برم پانسیون ملیحه.نه با خدا دعوا دارم نه با خودم.شکایتی نیست.ان شاءالله خیره.جواب کار رو هم سپردم به خدا.خودم و زندگیم رو هم میسپرم به خودش میگردم دنبال کار.خدا بزرگه

اطلاعات

آخرین جستجو ها