تغییر ذهنیت

به سلامتی،پول و وفور نعمت فکر میکنم هرچقدر بتونم تلاش میکنم وضعیت خانواده م بهتر بشه

اطلاعات

آخرین جستجو ها