کبیر برگ زرین تاریخ ایران

این یکی از برنامه های اصلاحی کبیر در آغاز صد در سال 1227 خورشیدی اجرای طرح وا ن زدن و آبله کوبی عمومی بود که دستور داده بود آبله کوبی به خصوص در مورد اطفال و نوجوانان ایرانی اعمال شود .اما چند روزی پس از اجرای این طرح به کبیر خبرداده شد که مردم از زدن وا ن آبله امتناع می کنند زیرا چند تن از دعانویس ها و ها شایعه کرده اند که وا ن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود .در همین زمان به خبر رسید که 5 نفر از مردم شهر به علت ابتلا به بیماری آبله جان خود را از دست داده اند و کبیر بی درنگ دستور داد هر ی که حاضرنشود آبله بکوبد ، باید 5 تومان به صندوق ت جریمه بدهد . تصو? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه کبیر برگ زرین تاریخ ایران
  • کلمات کلیدی آبله , کبیر , ,مردم ,تومان ,میرزا ,میرزا آقاخان ,آبله مرده ,آبله کوبی ,بیماری آبله ,وا ن آبله

آخرین جستجو ها