مقاومت وابسته به نور ( light dependent resistor ) یا ldr (نحوه تست و کاربرد معمولی و smd)

مقاومت وابسته به نور ( light dependent resistor ) یا ldr : مقاومت های وابسته به نور و یا فتورزیستور، با شدت نور تغییر مقدار می دهند یعنی هرچه نور بیشتری به آن ت ده شود مقدار مقاومت کمتری خواهند داشت (مقاومتی در حدود ده اهم) و هر چه نور کمتری به آن برسد به مقدار مقاومت بیشتری حتی تا صدبرابر خواهد رسید(مقاومتی در حدود مگااهم) ، برای اینکه نور بتواند بر این نوع مقاومت اثر بگذارد سطح آن را با شیشه و یا پلاستیک شفاف می پوشانند. معمولا از این مقاومت در ساخت فوتوسل ها و یا به عنوان تشخیص دهنده نور (نور سنج) در برخی مدارها استفاده می شود. نحوه کارکرد فتوسل نحوه کارکرد p ocell به ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها