ستاره ی صبح

ستاره ی صبح خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند که درد بی غمی ام را ی دوا نکند مرا که عادت دیرینه است اشک سحر به غیر مرغ سحر مرا دعا نکند کجاست چاره ی دردم پیام ؟ اگر که باد صبا حاجتم روا نکند من و ستاره ی صبحیم از قدیم، ندیم سپیده ام نزند تا ز هم جدا نکند ی که نیمه ی شب را ندیده خو ده است قسم به ناله ی مرغ سحر، صفا نکند به یاد قریه وقبل از دبیری افتادم ز خاطرات خوش من خدا جدا نکند "رها"مگر که بگیری در آ ا ایمر و گر نه درد زمانه تو را رها نکند علی میرزائی"رها"

اطلاعات

آخرین جستجو ها