نمره 14 در درس ترجمه نوار و 2--> مرگ بر !

اصلا انتظار ندارم تو جامعه ما ی به عد رفتار کنه. دیگه از هم قطع امید . خب من پیوسته درحال ب تجربه هستم و حالا از جامعهمون شناخت بیشتری دارم. من خیلی ناراضیم که برای درسی یه عالمه تلاش کنی و سر کلاس حاضر بشی و دست آ نمره ای که قبول میشی با اینکه درست عالی و امتحاننت رو خوب دادی 14 باشه.نه این نمره من نیست ! به نظرم تو اشتباهی اومدی تو این شغل و ی شایسته تو نبود. شاید باید در همون اندازه خانم های خانه دار بودی و واسه شوهرت اُملت درست می کردی! صد رحمت به خانم های خانه دار که شرف داشتن و موندن خونه تا به خانوادهشون خدمت کنن. تو که دنبال پول هستی، آره تو رو میگم !!! ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها