????حمایت سازمان یافته از ۱۵ هزار مجرم در کابل

حمایت سازمان یافته از ۱۵ هزار مجرم در کابل یک مقام ارشد امنیتی افغانستان فاش کرد که شماری از افراد با نفوذ در پایتخت این کشور از ۱۵ هزار مجرم حمایت می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوم محمدزئی یکی از مقامات ارشد امنیتی افغان که خواست نامش فاش نشود به رسانه ها گفت: حدود 15 هزار نفر در شهر کابل به اتهام دست داشتن در جرایم سازمان یافته شناسایی شده اند که تحت حمایت افراد با نفوذ قرار دارند. این مقام ارشد افغان به گفته که این مجرمان 28 هزار قبضه سلاح غیرقانونی دارند و در کابل به قتل، آدم ربایی، سرقت و دیگر جرایم سازمان یافته مرتکب می شوند. وزارت کشور ا? ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها