الگوهای طراحی - design petterns

یک الگوی طراحی، راه حلی است که برای حل مشکلات متداول در طراحی یا پیاده سازی نرم افزار به کار می رود.گاهی ان نرم افزار در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف با مشکلات مشابهی مواجه می شوند که می توان با راه حلی مشترک این مشکلات را برطرف کرد. به این راه حل های مشترک الگوی طراحی می گویند که یک برنامه نویس حرفه ای باید آنها رو خوب بشناسد. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها