تصورات اشتباه در مورد حجم و قدرت عضلات بدن در بدنسازی

آیا حجم زیاد نشانه ی قدرت بالا است یا قدرت هیچ ارتباطی با حجم ندارد؟ در بدنسازی و پرورش اندام افزایش حجم در نتیجه افزایش خیزش پلاسما درون عضلات است. این در حالی است که در برنامه های بدنسازی و فیتنس بیان می شود که قدرت در نتیجه افزایش پروتئین های کمک کننده به انقباض عضلانی است. شاید واژه حجم آب دار و حجم خشک که در باشگاه ها ی بدنسازی و پرورش اندام و یا فیتنس استفاده می شود برای شما آشنا باشد. در حجم خشک که همان افزایش پروتئین های کمک کننده به انقباض است هماهنگی عصب و عضله بیشتری رخ می دهد که موجب افزایش قدرت می شود. شاید فرد نه چندان حجیمی را ببینید که ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها