ارگونومی چیست ؟

احتمالاًتاکنون واژه "ارگونومی" را شنیده اید. این واژه گاهی اوقات تحت عنوان " فاکتورهای انسانی" نیز شناخته می شود.اما واقعاً همه نمی دانند که ارگونومی چیست، چه کاری انجام می دهد یا چگونه بر انسان ها اثر می گذارد. درک ارگونومی در محیط کار، حوادث و بیماری های ناشی از کار را کاهش و با تطبیق کار با کارگر، بهره وری را افزایش می دهد.این مقاله به شما کمک می کند تا این سؤال ها را جواب داده و بتوانید با کاربرد ارگونومی ایمنی و بهداشت را در محیط کار خود افزایش دهید. مخاطب این مطالب تمام انی هستند که وظیفه حفظ و بهبود ایمنی و سلامت را داشته و می خواهند نسبت به ارگو? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه ارگونومی چیست ؟
  • کلمات کلیدی ارگونومی ,محیط ,صندلی ,می شود ,می تواند ,استفاده ,قابل تنظیم ,برای مثال ,متخصصین ارگونومی ,داشته باشد ,قرار گیرد ,ایجاد مشکلات اسکلتی ,ریسک فاکت?

آخرین جستجو ها