نه بگویید…!!!!!

تابحال برای شما پیش آمده که در موقعیتی قرار بگیرید که گفتن نه دشوار باشد؟ بیشتر مردم هنگامی که در رودربایستی قرار میگیرند، راهی جز گفتن بله و قبول آنچه که به آن تمایل ندارند نمی بینند برای همین مجبور می شوید ساعتها و یا روزها از برنامه های خودتان عقب بیوفتید، فشارهای روحی را تحمل کنید فقط بخاطر اینکه نتوانستید درخواست را رد کنید و بگویید نه!ابتدا باید ببینیم که چرا نمی توانیم نه بگوییم!عواملی زیادی وجود دارد اما شاید یکی از مهمترین عوامل این است که میترسید بی ادبی باشد اگر نه بگویید!از دلایل دیگر عدم نه گفتن این است که میخواهید همواره مورد تایید دی? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه نه بگویید…!!!!!
  • کلمات کلیدی گفتن ,بیان ,بگویید ,ابتدا باید

آخرین جستجو ها