نگاهش با نگاه توسعه ای دنیای غرب متفاوت است.

21 دی 1397 - 12:54 موقت تهران با تاکید بر این که قوام و قیام جامعه به اقتصاد سالم، مولد، دانش بنیان و مدیریت صحیح مصرف و نه متکی بر اقتصاد نفت است، گفت: در آستانه تصویب لایحه بودجه سال 98، مجلس شورای ی باید به این حقیقت چشم بدوزد. ادامه مطلب...

اطلاعات

آخرین جستجو ها