چرا اوپن-باجت؟ چرا بودجه باز؟

بنام خدا. بودجه در کشورهای با مدل حکومت مردم سالار، امری عمومی و شفاف است. موجهای مطالبه گری عمومی در پاسخگو اداره عمومی در 50 سال گذشته کمتر در ایران احساس شده است و با تاخیر بسیار در چندسال اخیر ضرورت پیدا کرده است. اما 1- ما نیاز به مسئولیت پذیری فوق العاده داریم. بودجه باز، شعله ور انتقادات عوامانه از ریخت و پاش بودجه عمومی کشور نیست. بودجه عمومی کشور، از بیماری هایی رنج می برد که از قضا ذی نفعان آن بودجه، اغلب هیچ تقصیری در بروز آن ندارند لذا هجمه و فشار عمومی به تنهایی نمی تواند کمکی به اداره کنندگان جامعه باشد. اجازه دهید در فضایی مسوولیت پذیرانه ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها