مرد همیشه ایستاده _ دیده بانی در سال ۱۳۶۵

مرد همیشه ایستاده _ دیده بانی در سال ۱۳۶۵ نورخدا ی در پوزه کانال پرورش ماهی دیده بانی می کرد با عقب تماس گرفت و گفت: «خم ۶۰ و دوشکا غیرقابل استفاده شده اند». من و مصطفی نساج -دیگر معاون گردان ادوات- به خط رفتیم. تانک های دشمن داشتند آرایش می گرفتند و اگر خم ۶۰ و دوشکا هم سالم بودند، کاری ازشان بر نمی آمد. با نساج، خم را از قنداق جدا و لوله اش را سر و ته کردیم و تک م. گلوله بیرون آمد و داخل گونی افتاد. لوله را قنداق نبسته بودیم که تانک ها راه افتادند و آمدند. نساج مثل بقیه نیروهای پیاده پشت خاکریز رفت و آ ی جی برداشت و زد. نیروهای گردان پیاده حضرت علی اکبر ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه مرد همیشه ایستاده _ دیده بانی در سال ۱۳۶۵
  • کلمات کلیدی مصطفی ,ترکش ,تانک ها ,خم ,گردان ,نساج ,قرارگاه تماس ,عملیات کربلای ,معاون گردان ,مصطفی نساج ,ایستاده دیده بانی ,همیشه ایستاده دیده بانی

آخرین جستجو ها