خاطرات سفر دو روزه به اصفهان!

یه دو روزی در برخی ای اصفهان دور زدم و نکاتی به ذهنم رسید: 1. رشد ای استان اصفهان در سطح، خیلی زیاد بود. به طور خاص شهرستان مبارکه رو کاملا دور زدم. جمعیت به جای اینکه در یک محدوده ی کوچک، تراکم پیدا کند، در یک محدوده س وسیع پخش شده بود. به ندرت ساختمان بیش از دو طبقه دیدم. از مشکلات این مسأله سر در نمیارم. امّا دوتا مزیّت دیدم: اوّل اینکه تعداد مغازه ها زیاد بود و با این حال، بازهم نمی تونست تمام شهر رو درست پوشش بده. به عبارت دیگه، با مقایسه ی یک خیابان در مبارکه و یک خیابان در قم، متوجّه شدم که مغازه های مبارکه بیشتره. در حالی که جمعیت مردم در آن خیابان ? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه خاطرات سفر دو روزه به اصفهان!
  • کلمات کلیدی اصفهان ,خیلی ,خیابان ,اینکه ,مبارکه ,اصلا ,افتتاح نشده ,جاده قدیم ,خیلی بهتره ,ندیده بودم

آخرین جستجو ها