زمان ثبت نام مدارس شاهد

زمان ثبت نام مدارس شاهدبه نقل از سایت مشاوره تحصیلی مدارس شاهد سبز مشاور ، ثبت نام مدارس شاهد در سه بازه زمانی متفاوتی صورت می گردد. به این صورت که از اوایل داد تا اواسط داد ثبت نام مدارس شاهد ابت شروع می گردد. پس از آن از اول تیرماه تا اواسط تیرماه ثبت نام مدارس شاهد متوسطه اول یا همان پایه هفتم شروع می گرد و در نهایت نیز ثبت نام مدارس شاهد پایه دهم یا همان متوسطه دوم از 10 تیر ماه تا اوا تیرماه به طول می انجامد. برای ثبت نام در مدارس شاهد آزمون ورودی برگزار نمی گردد ، به همین جهت ثبت نام مدارس شاهد با توجه به برخی شرایط و ضوابط صورت می گیرد و دانش آموز ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها