پروژه data wise

هدف پروژه data wise، حمایت از مربیان در استفاده از کشف داده ها به طور مشارکتی به منظور بهبود مستمر آموزش و یادگیری برای همه دانش آموزان است. چشم انداز این پروژه این است که معلمان در سراسر جهان بخشی از یک جامعه یادگیری هستند و ضامن این هستند که تمام دانش آموزان مهارت ها، دانش و اختیارات خود را توسعه دهند به گونه ای که آن ها را قادر سازد تا زندگی لذت بخشی داشته باشند. از زمانی که دانشکده علوم تربیتی هاروارد در سال 2006 پروژه data wise را تاسیس کرد، معلمان، مدرسان، کارکنان اداره مرکزی، دانشکده های و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با یکدیگر هماهنگ شده اند تا آزمای? ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه پروژه data wise
  • کلمات کلیدی data ,wise ,پروژه , ,harvard ,دانش ,data wise , data ,پروژه data ,education press ,harvard education ,harvard education press ,learning harvard education

آخرین جستجو ها