بهترین تعریف کامپیوتر به زبان انگلیسی (مختصر و مفید)

ما در این مطلب به طور مختصر تعریف کامپیوتر را به زبان انگلیسی و فارسی به شما توضیح می دهیم . در گذشته در زبان فارسی به کامپیوتر «مغز الکترونیکی» می گفتند که ابن واژه زمانی کاربرد داشت که اولین کامپیوتر وارد ایران شد، واژه رایانه اخیرا رایج شده و کلمه فارسی می باشد. اما در انگلیسی تا اکنون واژه های هم ارزشی به کار رفته که معانی متفاوت داشتند،در انگلیسی واژه ها و تع ر گوناگونی استفاده می شود، به عنوان مثال دستگاه داده پرداز یا data processing machine کامپیوتر چیست؟ کامپیوتر یا رایانه دستگاه الکتریکی است که با توجه به نیاز و دیتوراتی که با آن می دهند به انجام مح? ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها