مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری، در قالب فایل word و درحجم 104 صفحه. مفهوم اخلاق در دنیای جدید ایجاد نشده است. این مفهوم، در طی سالهای بسیار و در بین فرهنگهای زیاد، محل توجه متفکرین بوده است (سولومون،1994: 12). مفهوم خوشبختی که در نظریات ارسطو ... 

اطلاعات

آخرین جستجو ها